Mapes de distribució:
Nerium oleander L.


Nombre de citacions: 2