Mapes de distribució:
Neslia paniculata (Velen.) Bornm. subsp. thracica


Nombre de citacions: 2