Mapes de distribució:
Nigritella nigra Teppner et Klein subsp. austriaca


Nombre de citacions: 2