Mapes de distribuciˇ:
Nigritella nigra (Teppner et Klein) O. Bol˛s, Vigo, Masalles et Ninot subsp. gabasiana


Nombre de citacions: 2