Mapes de distribució:
Oxalis pes-caprae L.


Nombre de citacions: 2