Mapes de distribució:
Paronychia echinulata Chater


Nombre de citacions: 2