Mapes de distribució:
Paronychia kapela (Hacq.) Kerner


Nombre de citacions: 2