Mapes de distribució:
Paronychia kapela * subsp. kapela


Nombre de citacions: 2