Mapes de distribució:
Paronychia kapela subsp. kapela


Nombre de citacions: 2