Mapes de distribució:
Paronychia kapela (Chaix) Graebn. subsp. serpyllifolia


Nombre de citacions: 2