Mapes de distribució:
Paronychia polygonifolia (Vill.) DC. in Lam. et DC.


Nombre de citacions: 2