Mapes de distribució:
Pedicularis comosa (Lapeyr.) P. Fourn. subsp. asparagoides


Nombre de citacions: 2