Mapes de distribució:
Pedicularis pyrenaica subsp. pyrenaica


Nombre de citacions: 2