Mapes de distribució:
Pedicularis rosea (Reichenb. f.) E. Mayer subsp. allionii


Nombre de citacions: 2