Mapes de distribució:
Pedicularis verticillata L.


Nombre de citacions: 2