Mapes de distribució:
Phyteuma orbiculare (R. Schulz) P. Fourn. subsp. anglicum


Nombre de citacions: 2