Mapes de distribució:
Pinus mugo (Ramond ex DC. in Lam. et DC.) Domin subsp. uncinata


Nombre de citacions: 2