Mapes de distribució:
Plantago argentea Chaix in Vill.


Nombre de citacions: 2