Mapes de distribució:
Plantago bellardii subsp. bellardii


Nombre de citacions: 2