Mapes de distribució:
Plantago coronopus subsp. coronopus


Nombre de citacions: 2