Mapes de distribució:
Plantago sempervirens Crantz


Nombre de citacions: 2