Mapes de distribució:
Poa nemoralis (Rouy) Gaud. subsp. glauca


Nombre de citacions: 2