Mapes de distribució:
Populus nigra L.


Nombre de citacions: 2