Mapes de distribució:
Prunus mahaleb L.


Nombre de citacions: 2