Mapes de distribució:
Quercus pyrenaica Willd.


Nombre de citacions: 2