Mapes de distribució:
Rumex pulcher L.


Nombre de citacions: 2