Mapes de distribució:
Salvia pratensis subsp. pratensis


Nombre de citacions: 2