Mapes de distribució:
Santolina chamaecyparissus L.


Nombre de citacions: 2