Mapes de distribució:
Santolina chamaecyparissus subsp. chamaecyparissus


Nombre de citacions: 2