Mapes de distribució:
Santolina chamaecyparissus Rouy subsp. pecten


Nombre de citacions: 2