Mapes de distribució:
Scandix australis L.


Nombre de citacions: 2