Mapes de distribució:
Scandix pecten-veneris L.


Nombre de citacions: 2