Mapes de distribució:
Sorbus aria subsp. aria


Nombre de citacions: 2