Mapes de distribució:
Sorbus domestica L.


Nombre de citacions: 2