Mapes de distribució:
Teucrium polium Senn. subsp. dunense


Nombre de citacions: 2