Mapes de distribució:
Thymelaea passerina subsp. passerina


Nombre de citacions: 2