Mapes de distribució:
Thymelaea sanamunda All.


Nombre de citacions: 2