Mapes de distribució:
Tilia platyphyllos Scop.


Nombre de citacions: 2