Mapes de distribució:
Tilia platyphyllos (Bess.) C.K. Schneider subsp. cordifolia


Nombre de citacions: 2