Mapes de distribució:
Veronica anagallis-aquatica (Guss.) Batt. subsp. anagalloides


Nombre de citacions: 2