Mapes de distribució:
Vicia melanops Sibth. et Sm.


Nombre de citacions: 2