Mapes de distribució:
Vincetoxicum hirundinaria (Loret et Barr.) Markgraf subsp. intermedium


Nombre de citacions: 2