Mapes de distribució:
Viola tricolor (Murray) Gaud. subsp. arvensis


Nombre de citacions: 2