Mapes de distribuciˇ:
Zannichellia palustris (Bertol.) O. Bol˛s, J. Vigo, R. M. Masalles et Ninot subsp. peltata


Nombre de citacions: 2