Família: Brassicaceae
Nom cientï¿?fic: Sisymbrium officinale


Ecologia i hàbitat: Planta anual (teròfit) de vores de camins. Hordeion leporini, Sisymbrion officinalis.
Floreix de març a l'agost, rarament es pot trobar florida fins l'octubre.

Morfologia general: Herba anual pilosa, erecta, rígida i de 2 a 6 dm. Les tiges poden presentar llargues ramificacions patents o ser simples.
Morfologia vegetativa: Les fulles inferiors, de contorn més o menys ovat, són pinnatisectes, amb l'últim segment més gran i obtús. Les fulles superiors, en canvi, són hastades.
Morfologia floral: Les flors són petites, hermafrodites, actinomorfes i tetràmeres. Es troben agrupades en un raïm multiflor i sense bràctees. Els pedicels florífers mesuren d'un a 2 mm.
El calze consta de 4 sèpals iguals.
La corol·la està formada per 4 pètals enters i grocs, que mesuren de 2 a 4 mm.
L'androceu és tetradínam, de manera que els dos estams laterals són més curts que els centrals. Les anteres mesuren 0,7 mm i són introrses, basifixes i de dehiscència longitudinal.
El gineceu, súper, bicarpel·lar i bilocular, conté de 10 a 20 primordis seminals+br campilòtrops de placentació parietal.+br L'estil és curt (de 0,5 a 1 mm) i acaba en un estigma més o menys bilobulat.

Fruit i llavor: El fruit és una síliqua cònica, sovint pilosa, alesnada i atenuada a l'àpex. Aquests fruits es disposen aplicats a la tija i mesuren d'1 a 1,5 o més rarament 2 cm de longitud.
Cada fruit s'obre per dues valves amb 3 nervis poc marcats. A l'interior s'hi formen les llavors truncades i d'1 mm.