Brand

Citacions del tÓxon: Erica multiflora L. als UTM: '31TCF68'

localitat; altitud; utm
  1. ; m; 31TCF68; sub.
  2. ; m; 31TCF68; sub.
  3. ; m; 31TCF68; sub.
  4. ; m; 31TCF68; sub.
  5. El Pont; 350 m; 31TCF68; sub.
  6. loma de Montagut; m; 31TCF68; sub.
  7. Querol; 540 m; 31TCF68; sub.