Autors de les dades
Diseny i programació

Alfons Navarro, Xavier Font, Rafael Quadrada,Miquel de Cáceres, Javier Moreno

Introducció dades

Mercedes Guerrero, David Pérez, Isabel Afan,Rafael Quadrada, Sara López

Cartografia

Albert Ferrer, Neus Nualart

Autors dades