La finalitat d'aquesta organització és estudiar i representar amb exactitud la distribució geogràfica de les plantes vasculars dels Països Catalans i publicar-ne els resultats a Internet i dins les sèries de l'Atles corològic i dels Catàlegs florístics locals. Des de gener de 1982, en què es va constituir l'Organització per a la Cartografia de les plantes vasculars als Països Catalans (ORCA) com a grup de treball permanent de la Secció de Ciències de l'IEC, han estat publicats 4.113 mapes de tàxons, aplegats en 16 volums de la sèrie normal de l'Atles corològic, i han estat editats 18 catàlegs florístics locals. Els atles de l'ORCA són ja una obra de referència obligada per als estudis de biogeografia i resulten molt útils per al coneixement i la gestió de la biodiversitat vegetal dels Països Catalans.
  • Gener 2014 Renovació pàgina web ORCA

Pots cercar el tàxon per nom acceptat, per gènere o per tots els noms

UTM